top of page

04《Go Go Go加油加油加油》

詞曲唱:李兆麟

贏 有贏你才通大聲
輸 若艱苦揣人呼呼!
這種水準 真正無地揣
這款功夫 你穩無看過
欲 play 免驚 歹勢

贏 毋相信天來註定

輸 嘛是足平常的事

這種水準 世間無幾个

這款功夫 袂輸乎前輩

會贏 免啥 解說!

勝 威風注文笑容 面頂

敗 毋甘願苦吞佇 腹內

失敗緊想 欲按怎改

勝利愛求 保持不敗

人生若像比賽!

Go Go Go

免講你嘛知 毋是我對手

GoGoGo

內行的攏嘛 共阮加油

GoGoGo

用盡絕招 無所保留

GoGoGo

夠優秀 才聳鬚!

眾人口白:

Go Go Go加油加油加油!

Go Go Go進攻嘛愛防守!

Go Go Go加油加油加油!

Go Go Go緊出手莫相讓!

個人口白:

觀眾人山人海 逐家看恁比賽

勝利毋是應該 比贏確實光彩

失敗毋是帶屎 比輸後屆閣來

經過輸贏勝敗 聽好號做前輩!

bottom of page